SZKODY ŁOWIECKIE

Szacowania szkód łowieckich na polach rolnych z zastosowaniem drona

Szacowanie szkód łowieckich z drona, szkody łowieckie w uprawach, wycena rzeczoznawcy, odszkodowania.

Szkody łowieckie

Firma AgroPixel specjalizuje się od wielu lat w precyzyjnym określaniu zniszczeń łowieckich w rolnictwie, w uprawach i płodach rolnych.

Jako pierwsi połączyliśmy wiedzę i doświadczenie rzeczoznawców z zakresu strat w rolnictwie z możliwościami, jakie daje wykorzystanie fotografii lotniczej. W efekcie powstało efektywne narzędzie niezastąpione przy sporządzaniu operatów szacunkowych na dużych obszarach. Obecnie skupiamy się na doradztwie i pomocy w zakresie zapobiegania szkodom oraz zapewniamy precyzyjną wycenę szkody i odszkodowania za szkody łowieckie dla posiadacza gruntów rolnych. Dodatkowo oferujemy produkty do ochrony przed dziką zwierzyną i do odstraszania zwierząt, które powstały we współpracy ze środowiskiem łowieckim i posiadają udokumentowaną skuteczność. Nasze rozwiązania dedykujemy posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów, którzy chcą uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Proces szacowania, wypłata odszkodowania

Jak przebiega szacowanie szkód łowieckich w kukurydzy, rzepaku i innych uprawach? Dostarczamy gotową fotomapę sporządzoną w trakcie lotu nad polem wraz z protokołem z szacowania ostatecznego przygotowanym przez uprawnionego i dyplomowanego eksperta. Dostarczamy niezbędne materiały do wniosku o szacowanie szkód. Pomagamy w spełnieniu zadania, jakim jest wskazanie miejsca wystąpienia szkody czy wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Protokół zawiera też takie informacje, jak obszar uszkodzonej uprawy albo szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, ale także procent zniszczenia uprawy na całym uszkodzonym obszarze.

Wycena odszkodowania rzeczoznawcy i opis szkody w uprawach rolnych zostaną zamieszczone w profesjonalnym operacie szacunkowym. Fotomapa w regionie powstania szkody powstaje przy zastosowaniu przystosowanego do tego celu drona oraz specjalistycznego oprogramowania, które pozwalają na sprawne i precyzyjne określenie wysokości odszkodowania. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Co ważne, odszkodowanie nie przysługuje między innymi właścicielom upraw, którzy nie zgodzili się na zastosowanie przez zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń albo wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom. W AgroPixel pomagamy w sporządzeniu dokumentacji do odszkodowania za szkody łowieckie, wskazując między innymi miejsce powstania szkody.

Jak przebiega szacowanie szkody?

Cała procedura rozpoczyna się od zgłoszenia wniosku o szacowanie szkody do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego  (który jest zobowiązany do obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w płodach rolnych) w terminie, który umożliwi dokonanie szacowania szkód. Samo szacowanie szkód składa się z dwóch etapów: szacowania wstępnego (oględziny bezpośrednio po zaistnieniu szkody) i szacowania ostatecznego (przed zbiorem). Z całej procedury sporządzany jest protokół, a następnie rolnik otrzymuje wypłatę odszkodowania. Szczegółowe zasady ustala w tym względzie rozporządzenie Ministra Środowiska. Jaka jest w tym nasza rola? W firmie AgroPixel zajmujemy się dla Ciebie sporządzeniem fotomapy w rejonie powstania szkody i protokołu, aby pomóc Ci w szybkim uzyskaniu odszkodowania.

Oględziny uprawy muszą zostać wykonane niezwłocznie, nie później niż 7 dni po otrzymaniu wniosku o szacowanie szkody. Nie zwlekaj – zadzwoń pod numer telefonu 609 020 224 i zgłoś szkodę telefonicznie. Wyślemy Ci wszystkie niezbędne materiały w ciągu 3 dni od szacowania.

01.

Zgłoś szkodę telefonicznie, podaj areał – 609 020 224

02.

Wykonamy zdjęcia z powietrza oraz próby naziemne na terenie całej Polski

03.

W ciągu 3 dni od szacowania prześlemy materiały elektronicznie oraz pocztą